کافه مقاله | دانلود مقاله و پروژه

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی

10%

دانلود پایان نامه رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی

 

فایل PDF (بدون قفل و قابل پرینت و ویرایش) – ۱۰۹ صفحه + پرسشنامه

عنوان : رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان ناحیه یک شهرستان رشت

رشته : روانشناسی

 

چکیده
پژوهش حاضر با بررسی رابطه بین مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با شادکامی در دانش آموزان دختر ناحیه شهر رشت انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد . جامعه کل آماری این تحقیق شامل ۱۴۰۰ نفردانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان رشت (ناحیه یک) سال تحصیلی ۱۳۹۵ می باشند. از تعداد کل جامعه آماری ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان برای این طرح انتخابشدند. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. برای انجام تحقیق از پرسشنامه های شادکامی آرگایل و لو، پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی عمومی شوارتز و جروسلم استفاده شده است. نتایج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره در تبیین شادکامی از روی متغیرهای پین بین، مجموع متغیرهای پیش بین ۴۱ / ۰ =۲R از واریانس متغیر ملاک را تبیین و پیش بینی می کنند یعنی متغیرهای پیش بین ۴۱ درصدنمره شادکامی را تبیین می کنند. مطلوبیت اجتماعی ۱۷ درصد و خودکارآمدی نیز ۲۴ درصد از تغییراتشادکامی را پیش بینی می کنند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با شادکامی رابطه معنادار است. یافته های مطالعه حاضر گواهی می دهد که داشتن مطلوبیت اجتماعی وخودکارآمدی بالا باعث افزایش شادکامی دانش آموزان دختر می شود.

کلید واژه ها: مطلوبیت اجتماعی، خودکارآمدی،شادکامی، دانش آموزان.

 

سرفصل ها : چکیده فارسی
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۵ سوالات و فرضیه های پژوهش
۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی متغیرها
۱-۶-۲ تعاریف عملیانی متغیرها
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
۲-۲ مطلوبیت اجتماعی
۲-۳ ابعاد مطلوبیت اجتماعی
۲-۴ انواع مطلوبیت اجتماعی
۲-۵ مفهوم – خودکارآمدی
۲-۶ تأثیر – خودکارآمدی بر فرایندهای انگیزشی
۲-۷ مراحل – رشد الگوگیری و خودکارآمدی
۲-۸ ارزیابی – کارآمدی در سنین مختلف
و
۲-۹ تعاریف شادمانی
۲-۱۰ نظریههای شادکامی
۲-۱۱ ویژگیهای اصلی افراد شادکام
۲-۱۲ موانع شادی از نظر اسلام
۲-۱۳ تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
فصل سوم: روش پژوهش

۱ مقدمه
۳-۲ روش پژوهش
۳-۳ جامعه آماری
۳-۴ نمونه آماری
۳-۵ ابزارهای اندازه گیری
۳-۶ روش تحلیلی آماری داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی
۴-۳ تحلیل یافته های پژوهش در چهارچوب فرضیه ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
۵-۳ محدودیتهای پژوهش
۵-۴ پیشنهادات پژوهش
منابع
پیوست
فهرست ۱ : خودکارآمدی
ز
فهرست ۲ : شادکامی
فهرست ۳ .پرسشنامه پذیرش اجتماعی

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *